JOŠ NEKOLIKO FOTOGRAFIJA...

Na brojne upite o naslovima koji se mogu kupiti na našoj rasprodaji CD-a po 30, a za kupce 10 ili više komada - po 25 kuna, odgovaramo sa još nekoliko fotografija. Te slike zajedno sa fotografijama koje možete vidjeti u prethodne dvije objave, već daju jednu dosta dobru sliku o tome što se sve nalazi na spomenutoj akcijskoj ponudi,  no želite li se doista dobro informirati, morat ćete ipak posjetiti Tratinsku 50, jer ono što je prezentirano u sve tri objave, još uvijek nije niti 1/4 od ponuđenog na ovoj akciji.