VELIK BROJ FILMOVA NA DVD-ima PO MALENIH 5 KUNA SAMO U SRIJEDU, 25.04.208. U FREE BIRD-u

Samo sutra oko

1000 filmova na DVDima
po malenih

5 kuna,
ve
ć idući dan, vraćaju se na staru, znatno veću cijenu. Požurite!

Odličan izbor filmova, od onih na najmlađe do onih za odrasle, idealna prilika za napuniti kućnu videoteku.

 Vidimo se u Tratinskoj 50!!!